tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18939458
Lý luận phê bình văn học
20.10.2016
Đinh Cường
Mùa thu nhớ thi sĩ Bích Khê (1916 -1946)

17.10.2016
Phan Cự Đệ
Thái độ và phương pháp giảng dạy của Trương Tửu

Tiểu sử GS Trương Tửu


Bài này ông Phan Cự Đệ - học trò của GS Trương Tửu – phang thầy của mình, in lần đầu trên trang 3, Báo Độc lập, Hà Nội, số 354 ra ngày 10.4.1958.

10.10.2016
Tư liệu
Đào Nguyên Bảo - Những câu thơ còn vang vọng mãi

10.10.2016
Nhiều tác giả
2 bài viết về nhà thơ Lương An

24.09.2016
Vũ Bằng
Cô Kiều không hề lẫn chữ tội với chữ công

17.09.2016
Bùi Việt Thắng
Ngày xuân đọc lại Hai đầu của bức thư tình của Hữu Đạt

12.09.2016
Jean Paul Sartre
Chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân bản

06.09.2016
Trần Mạnh Hảo
"Dị hương": Sao lại bịa chuyện bêu xấu vua Gia Long?

06.09.2016
Nguyễn Xuân Kính
Quá trình sưu tầm và nhận thức lý luận đối với Sử Thi ở Việt Nam

02.09.2016
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Thực trạng văn học thị trường Trung Quốc đương đại

   7   
Đọc nhiều nhất
Lê Nhật Ký
Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
Hoàng Sỹ Nguyên
Thơ Mới 1930-1945 – Nhìn từ sự vận động thể loại
Đỗ Ngọc Yên
Đọc lại "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng
Vũ Tuyết Loan
Vài nét về Văn học Đông Nam Á
Nguyễn Hải Hà
Cái mới trong truyện ngắn A. Sêkhốp
Đỗ Ngọc Thạch
GS Đỗ Đức Hiểu và tác phẩm Đổi mới phê bình văn học
Đỗ Ngọc Thạch
Một cơ chế đặc thù của văn hóa
Đỗ Ngọc Thạch
Đọc Bốn mươi năm nói láo của Vũ Bằng
Bùi Ngọc Minh
Thuật hoài của Phạm Ngũ Lão và tư thế văn hóa thời đại Đông A
Đỗ Ngọc Thạch
Kịch nói và cuộc sống hôm nay