tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23640405
Thơ
08.01.2009
Nguyễn Bính
Cô hái mơ & Xuân tha hương

07.01.2009
Nguyễn Bính
Quê tôi và Tương tư

07.01.2009
Nguyễn Vũ Tiềm
Văn đàn bi tráng (3)

06.01.2009
Nguyễn Vũ Tiềm
Văn đàn bi tráng (2)

Nghề thơ luyện được mấy chiêu


Bình rượu nhốt được bấy nhiêu mặt trời.


 

06.01.2009
Nguyễn Bính
Chân quê, Qua nhà và Hoa cỏ may

05.01.2009
Nguyễn Vũ Tiềm
Trường ca Văn đàn bi tráng

Trường ca Văn đàn bi tráng. NXB Văn học, 12-2008


Thời nào cũng cần có người biết vuốt mắt quá khứ


Gọi đúng tên từng nấm mồ


Đắng mặn của mai này, anh cũng biết kề môi…


 


 

05.01.2009
Hoàng Trần Cương
Trầm tích (tiếp theo và hết)

04.01.2009
Hoàng Trần Cương
Trầm tích (7)

02.01.2009
Mãn Giác
Cáo tật thị chúng

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận


Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

02.01.2009
Trần Tử Ngang
Đăng U Châu đài ca

Niệm thiên địa chi du du


Độc thương nhiên nhi thế hạ


 

   206   
Đọc nhiều nhất
Đỗ Ngọc Thạch
Chùm thơ về Tây Nguyên
Đỗ Ngọc Thạch
Chùm thơ về chiến tranh của Đỗ Ngọc Thạch
Đỗ Ngọc Thạch
Đỗ Ngọc Thạch, thơ nhớ Hà Nội
Đỗ Ngọc Thạch
Bài ca "Mẹ trực đêm"
Đỗ Ngọc Thạch
Lương y như từ mẫu
Võ Thy Lanh
Thơ Võ Thy Lanh
Lê Mai
Bình thơ: Quan hệ Việt – Trung, nhìn từ đôi vần thơ
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thơ Nguyễn Nguyên Bẩy, khá lạ!
Nguyễn Nguyên Bẩy
Chùm thơ viết cho vợ: Lưu trữ yêu
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thơ Nguyễn Nguyên Bẩy (2)