tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22640741
24.12.2008
Vũ Công Hoan
Quà Noel

23.12.2008
Nhiều tác giả
Trương Đăng Quế Cuộc đời và sự nghiệp (12)

23.12.2008
Trần Huyền Trang
Đại đường Tây vực ký (10)

23.12.2008
Trần Huyền Trang
Đại đường Tây vực ký (9)

23.12.2008
Nhiều tác giả
Trương Đăng Quế Cuộc đời và sự nghiệp (11)

21.12.2008
Trần Huyền Trang
Đại đường Tây vực ký (8)

19.12.2008
Trần Huyền Trang
Đại đường Tây vực ký (7)

19.12.2008
Nhiều tác giả
Trương Đăng Quế Cuộc đời và sự nghiệp (9)

17.12.2008
Trần Huyền Trang
Đại đường Tây vực ký (6)

16.12.2008
Phan Thuận An
Nhà Nguyễn Lịch sử thăng trầm một dòng họ (8)

Như bao triều đại phong kiến khác tại VN trước đây, vương triều Nguyễn cũng đã được thành lập, phát triển và lụi tàn theo nhịp phế hưng của dòng chảy lịch sử dân tộc và theo đà trôi xuôi của thời gian.


Tuy nhiên, sự đánh giá đối với vương triều Nguyễn có vẻ đặc biệt hơn so với các triều đại khác trong lịch sử nước ta. Đặc biệt ở chỗ nhiều người chưa có được sự nhất trí trong nhận thức và sự giống nhau trong quan điểm. Chẳng hạn có người cho rằng nhờ có nhà Nguyễn nên nước ta mới có được một đất nước rộng lớn và hoàn chỉnh như ngày nay, cũng có người lên án nhà Nguyễn là một triều đại “bán nước”.

   92   
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (11): Hải bánh
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (6): Hùm xám miền Trung
Nguyễn Hồng Lam
Truyện ký Người của giang hồ (1): Sơn Vương
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (10): Trúc Liên Bang
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (7): Điền Khắc Kim
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (2): Lý Long Thân
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (9): Lê Văn Tuệ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (12): Vàng!