tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20786508
12.02.2010
Lương Văn Hồng
Nobel văn học (48)

12.02.2010
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (43)

11.02.2010
Lương Văn Hồng
Nobel văn học (47)

10.02.2010
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (42)

08.02.2010
Lương Văn Hồng
Nobel văn học (46)

08.02.2010
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (41)

06.02.2010
Vũ Công Hoan
Người Trung Quốc thú nhận yếu kém của quân đội trong chiến tranh xâm lược Việt Nam

Tháng 2-1979, cách nay 31 năm, Trung Quốc đưa quân xâm lược Việt Nam. Họ bị thất bại thảm hại, phải rút quận về nước. Một người Trung Quốc viết về sự yếu kém của quân đội Trung Quốc trong cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Nhà văn Vũ Công Hoan dịch, để làm tư liệu tham khảo phục vụ các nhà văn Việt Nam.

06.02.2010
Tư liệu
Một người Hàn Quốc viết về cuộc Nam tiến mở rộng lãnh thổ của Việt Nam

Một chuyên gia Hàn Quốc đã mạnh dạn đụng đến một chủ đề nhạy cảm khi ông nói hai mặt trong đặc trưng lịch sử của Việt Nam là "chủ nghĩa dân chủ đấu tranh và chủ nghĩa dân chủ xâm lược".
Giáo sư Song Jung Nam, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, đặt vấn đề này tại Hội thảo Việt Nam học 12-2008, tại Hà Nội, khi phân tích tính chất mở rộng lãnh thổ trong thời Hậu Lê, giai đoạn mở mang được cho là mạnh nhất trong lịch sử.

04.02.2010
Lương Văn Hồng
Nobel Văn học (45)

04.02.2010
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (40)

   172   
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (4)
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (2)
Tư liệu
Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
Tư liệu
Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
Nhiều tác giả
Sỏi mật và cách chữa trị
Tư liệu
Vài chuyện “kín” của vua chúa
Minh Đức
Tín ngưỡng dân gian: Thờ Cóc Vàng
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (3)
Tư liệu
Vua Càn Long nhà Thanh
Tư liệu
Crila chữa phì đại tiền liệt tuyến và Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Trâm