tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22989327
Thông tin tác giả
Huỳnh Chí Viễn
 

Bút danh khác: Barry Gibson. Tên khai sinh: Huỳnh Chí Viễn. Sinh ngày 12-10-1981 tại TP. Hồ Chí Minh. Học đại học tại Hoa Kỳ. Năm 2007, tốt nghiệp trường Nicholls State University bang Louisiana, ngành English Education hệ cử nhân. Hiện đang là trưởng phòng học vụ trường Anh ngữ Thượng Đỉnh Premier tại TP. Hồ Chí Minh.


Là fan cuồng nhiệt của The Beatles từ khi còn học trung học.


Sáng tác thơ, nhạc, vẽ tranh, chơi đàn, ca hát. 


 


 


Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
04.04.2017
Tôi muốn góp phần thay đổi nhận thức xã hội (những bài báo)
27.10.2014
Imagine, album nổi tiếng nhất thời hậu Beatles (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
24.11.2011
The Beatle, Nửa thế kỷ một huyền thoại (26) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
17.11.2011
The Beatle, Nửa thế kỷ một huyền thoại (25) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
10.10.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ, một huyền thoại (24) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
28.09.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ, một huyền thoại (23) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
15.09.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (22) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
26.08.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (21) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
16.08.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (20) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
05.08.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (19) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
01.08.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (18) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
13.07.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (17) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
11.07.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (16) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
17.06.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (15) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
15.06.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (14) (điện ảnh, âm nhạc và hội họa)
15.02.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (13) (Tư liệu sáng tác)
21.01.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (12) (Tư liệu sáng tác)
05.01.2011
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (11) (Tư liệu sáng tác)
22.12.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (10) (Tư liệu sáng tác)
14.12.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (9) (Tư liệu sáng tác)
11.12.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (8) (Tư liệu sáng tác)
04.12.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (7) (Tư liệu sáng tác)
30.11.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (6) (Tư liệu sáng tác)
25.11.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (5) (Tư liệu sáng tác)
09.11.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (4) (Tư liệu sáng tác)
05.11.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (3) (Tư liệu sáng tác)
04.11.2010
Thơ Huỳnh Chí Viễn (5) (thơ)
27.10.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (26) (Tư liệu sáng tác)
25.10.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (25) (Tư liệu sáng tác)
25.10.2010
Thơ Huỳnh Chí Viễn (4) (thơ)
22.10.2010
Thơ Huỳnh Chí Viễn (3) (thơ)
21.10.2010
Thơ Huỳnh Chí Viễn (2) (thơ)
21.10.2010
The Beatles - Nửa thế kỷ một huyền thoại (2) (Tư liệu sáng tác)
19.10.2010
The Beatles - Nửa thế kỉ, một huyền thoại (Tư liệu sáng tác)
19.10.2010
Thơ Huỳnh Chí Viễn (1) (thơ)