tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22620503
Thông tin tác giả
Luân Hoán
 Tên thật Lê Ngọc Châu. Sinh ngày 10-01-1941 tại Hội An Quảng Nam.


Sống tại Ðà Nẵng từ 1953. Mất chân trái tại Mộ Ðức, Quảng Ngãi vào cuối năm 1969.


Từng làm việc ngân hàng Việt Nam Thương tín, Ðà Nẵng.


Tạm cư tại Montreal Canada từ 02.02.1985. Công nhân hãng Aronoff Canada (1986-1990)


Có thơ đăng từ 1960 trên các báo


Tác phẩm đã xuất bản:


Thơ:


Về Trời (Văn Học - SàiGòn, 1964)


Trôi Sông (Văn Học - SàiGòn, 1966)


Chết Trong Lòng Người (Ngưỡng Cửa, 1967)


Viên Ðạn Cho Người Yêu Dấu (thơ, 1969 - tái bản, 1995)


Hoà Bình Ơi Hãy Ðến (thơ 1970, cùng Lê Vĩnh Thọ, Phạm Thế Mỹ)


Nén Hương Cho Bàn Chân Trái (thơ 1970, với nhiều bạn văn)


Thơ Tình (thơ 1970)


Ca Dao Tình Yêu (thơ 1970, với Khắc Minh)


Lục Bát Ca (thơ 1970, cùng Lê vĩnh Thọ, nhạc Vĩnh Ðiện)


Rượu Hồng Ðã Rót (thơ 1974, tái bản 1995)


Hơi Thở Việt Nam (Sông Thu - Hoa Kỳ, 1986)


Ngơ Ngác Cõi Người (Nhân Văn - Hoa Kỳ, 1989)


Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu (Nhân Văn - Hoa Kỳ, 1989)


Cảm Ơn Ðất Ðá Trổ Thơ Lòng Ta Hạt Bụi Vu Vơ Bám Hoài (Kinh Ðô - Hoa Kỳ, 1991)


Mời Em Lên Ngựa (Sông Thu - Hoa Kỳ, 1994)


Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niệm Xanh (thơ, Canada , 1995)


Cỏ Hoa Gối Ðầu (Sóng Văn - Hoa Kỳ, 1997)


Sông Núi Cùng Người Thơm Ngát Thơ (Thơ, Canada , 2002 )


Em Từ Lục Bát Bước Ra (trường ca Nhân Ảnh xb 2008)


Ổ Tình Lận Lưng (tập hợp một nửa phần thơ LH, 630 trang, bài nối bài, N.Ả xb, 2007)


Thanh Thi (Thư Quán Bản Thảo xb năm 2011)


 Văn Xuôi:


Quá Khứ Trước Mặt (Nhân Ảnh xb 2006)


Dựa Hơi Bè Bạn 1 (Nhân Ảnh xb 2006)


Dựa Hơi Bè Bạn 2 (Nhân Ảnh xb 2007)


Tác Giả Việt Nam (dùng tên Lê Bảo Hoàng, tự điển tác giả Sóng Văn xb 2005 . N.Ả tái bản 2007)


Theo Gót Thơ (dùng tên Hà Khánh Quân, cảm nhận về thơ, N.Ả xb 2010)


Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
15.04.2017
Năm bài thơ Luân Hoán (thơ)
15.04.2017
Ta may mắn làm thi sĩ nhờ phải lòng con gái Bến Tre (thơ)