tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22620666
Thông tin tác giả
Trương Đăng Dung
 Sinh ngày 08/5/1955, tại Diễn Châu - Nghệ An.


Tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Budapest năm 1978. Bảo vệ luận án Tiến sĩ văn học tại Viện Hàn lâm Khoa học Hungari năm 1984. Phó Giáo sư (1996)


Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội


- Email: dungvvh@yahoo.com


* Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:


1. Các vấn đề của khoa học văn học (nghiên cứu), Nxb. KHXH, 1990


2. Từ văn bản đến tác phẩm văn học (nghiên cứu), Nxb. KHXH, 1998


3. Lâu đài (tiểu thuyết của Franz Kafka, dịch),


4. Đứa trẻ mồ côi (tiểu thuyết của Moricz Zsigmond, dịch)


5. Thằng điên và quỷ sứ (tiểu thuyết của Sarkadi Imve, dịch)


6. Nghệ thuật và chân lý khách quan (của G.Lukacs, dịch)


7. Đặc trưng mỹ học (của G.Lukacs, dịch)


8. Trên đường đến với ngôn ngữ (của Martin Heideggev, dịch)


* Đề tài nghiên cứu:


1. Những vấn đề của khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại (Công trình cấp Bộ, đã nghiệm thu, kết quả xuất sắc, năm 2011)


Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
31.03.2017
Những giới hạn của lý thuyết văn học nước ngoài ở Việt Nam (lý luận phê bình văn học)