tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22294098
Thông tin tác giả
Trần Đình Sử
 

Bút danh khác: Sử Hồng, Trần Minh. Tên khai sinh: Trần Đình Sử. Sinh ngày 10-08-1940. Quê quán: Quảng Thuận, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Giáo sư, Tiến sĩ văn học. Giảng dạy Lý luận văn học Khoa Ngữ Văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện thường trú: 22, Nguyễn Huy Tự. Hà Nội.


1961, tốt nghiệp Đại học Sư phạm HN. 1980, Làm luận án Tiến sĩ ở Đại học Kiev Liên Xô cũ. Được phong P.Giáo sư năm 1991, Giáo sư năm 1996. Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành văn học từ 1994 đến nay.


Tác phẩm: Đã xuất bản 7 tác phẩm lý luận phê bình văn học.


Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2000 cho cụm công trình Thi pháp học.

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
22.04.2017
Nỗi đau trong văn chương (lý luận phê bình văn học)
05.04.2017
Nguyễn Đăng Na và những thành tựu nghiên cứu văn học trung đại (lý luận phê bình văn học)
15.05.2016
Văn chương có đau mới hay (những bài báo)
10.12.2015
Suy nghĩ về vấn đề chú thích, chú giải Truyện Kiều (lý luận phê bình văn học)
27.10.2015
Chữ Tâm trong Truyện Kiều (lý luận phê bình văn học)
10.08.2015
Chữ Thân và vấn đề thân phận trong tư tưởng Truyện Kiều (lý luận phê bình văn học)
04.08.2015
Địa vị lịch sử của thi hào Nguyễn Du trong văn học Việt Nam (lý luận phê bình văn học)
09.04.2015
Phê bình sinh thái tinh thần trong nghiên cứu văn học hiện nay (lý luận phê bình văn học)
22.07.2014
Tình hình lí luận văn học Việt Nam hiện nay (lý luận phê bình văn học)
28.04.2014
Đọc hiểu văn bản- khâu đột phá trong nội dung và phương pháp dạy văn (lý luận phê bình văn học)
28.04.2014
Tính liên văn bản và việc đọc hiểu tác phẩm văn học (lý luận phê bình văn học)
21.02.2014
Giáo sư Đinh Gia Khánh - người tiêu biểu cho nền học thuật của chế độ mới (những bài báo)
18.12.2013
Tính ngụy tạo của khái niệm phương pháp sáng tác trong lí luận phê bình văn học (lý luận phê bình văn học)
05.12.2013
Phê bình kiểm dịch (lý luận phê bình văn học)
15.05.2012
Địa vị lịch sử của phong trào Thơ mới (lý luận phê bình văn học)