tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23000366
Thông tin tác giả
Lê Thời Tân
 
Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
15.05.2017
Người con gái viên Đại úy (lý luận phê bình văn học)
07.08.2016
Bần cùng hóa trí thức, tầm thường hóa văn hóa - Tiếp cận chủ đề Nho Lâm Ngoại Sử từ hồi truyện áp chót (lý luận phê bình văn học)
23.02.2012
Trung Quốc: Tiểu thuyết Sử lược[1] đâu chỉ là lịch sử cho riêng thể tài tiểu thuyết Trung Hoa (Tư liệu sáng tác)